Alumnes de La Salle Bonanova participen en el programa de Salut Integral de la Fundació SHE

  • 1 d'octubre de 2019
Alumes de La Salle Bonanova escoltant el cor

L’etapa de l’educació primària és especialment important per interioritzar hàbits de vida saludables que es mantindran en el futur, ja que en aquesta etapa s’avança en l’autonomia, en les habilitats cognitives, en la presa de decisions i en la definició d’un mateix.

És per aquest motiu que  a La Salle Bonanova duen  a terme des de P3 fins a 5è el programa SI (Salut Integral)  que la fundació SHE (Fundation for Science, Health and Education), de la mà del doctor Valentí Fuster, ofereix a les escoles amb col·laboració amb el Departament d’Educació.

L’objectiu general del Programa SI!  a Primària és fomentar en l’alumnat l’adquisició de coneixements, actituds i hàbits saludables mitjançant una intervenció que promogui el pensament crític i la presa de decisions, basada en  quatre components: Cos i cor, Activitat física, alimentació saludable i gestió emocional. I en quatre àmbits: l’aula, el professorat, la família i l’escola.

Per assolir aquest objectiu, realitzen setmanalment els  “Reptes d’en Cardio”  seqüenciats per cursos i components.