Beltrán: “L’alumnat és conscient de l’esforç que hem realitzat tant els professors com l’escola”

  • 30 de juny de 2020

Parlem amb Jordi Beltrán, Tutor de 1r i 2n del CFGS Automatització i Robòtica Industrial de La Salle Mollerussa

Tanquem un curs del tot excepcional, quina valoració en fas?
Tot i les circumstàncies que hem viscut la valoració és positiva. Ha estat un curs amb impressions enfrontades. D’una banda, hem vist com els membres de la nostra escola han respost de manera cohesionada i unívoca, com més que mai, hem treballat en comunitat i com, ens hem hagut de reinventar a l’hora de realitzar les classes. D’altra, ha estat un repte fer l’acompanyament a través de les TIC sabent el que estaven vivint alguns dels nostres alumnes.

L’assignatura que imparteixes és força pràctica, com t’ho has fet per poder donar la matèria durant el confinament?
Sóc professor de cicles formatius i en concret, del CFGM d’Instal·lacions elèctriques i del CFGS d’Automatització i Robòtica Industrial entre d’altres, on la majoria dels mòduls tenen un caire eminentment pràctic. Això ha suposat una dificultat afegida a la complexitat de la situació.
Com ho he fet? Doncs he hagut d’incorporar nous recursos, com per exemple, una tauleta gràfica i ajudar així, als alumnes a poder seguir tot allò que anàvem treballant. He utilitzat Software específic per a poder fer part de les pràctiques de taller i la plataforma Sallenet, així com el Software Microsoft Teams. També he adaptat la forma d’ensenyament-aprenentatge. Una sessió magistral on exposar/explicar uns continguts no era viable si pretenia mantenir l’atenció de l’alumnat, així que en la mesura del possible he treballat els continguts a través de PMI i ABP. Haver realitzat formacions en aquests camps durant els cursos anteriors m’ha permès posar-ho en pràctica. No hi havia millor moment per incorporar-ho! Això ha potenciat que les sessions telemàtiques fossin més actives per part de l’alumnat.

I quin ha estat el resultat?
Personalment crec que el resultat ha estat millor del que en un principi ens podíem imaginar però encara ens queda molt per aprendre i millorar. No obstant això, aquesta situació ens ha impedit realitzar moltes pràctiques que requereixen un material específic i eines de taller que els estudiants no tenen a casa.

Com creus que ho ha valorat l’alumnat?
El feedback que he rebut per part dels alumnes en les diferents tutories que he realitzat és bo. L’alumnat és conscient de l’esforç que hem realitzat tant els professors com l’escola per adaptar-nos a la nova situació i especialment, han valorat la celeritat amb què ho hem fet. En general, s’han sentit acompanyats i han agraït el dinamisme i la innovació pedagògica. Tot i que, ha sigut un repte per a totes i tots.

De tot se n’aprèn alguna cosa, que en treus tu de la situació que hem viscut?
La veritat és que en trec moltes coses, entre les més rellevants:
Novament s’ha pogut veure el gran equip humà que tenim en la nostra escola La Salle Mollerussa. Tothom ha treballat incansablement per a poder continuar oferint als nostres alumnes la millor atenció possible.
També ens ha servit per veure les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.
De vegades quan estem immersos en el nostre dia a dia i es proposen petits canvis, aquests són frenats sota premisses com “això és complicat” o “això no ho podem encaixar”, etc. Aquesta situació disruptiva que hem viscut i la resposta que hem tingut tots junts, ens ha d’ajudar a veure que amb la voluntat de fer les coses, podem modificar els límits aparentment preestablerts.