Anna Munteis: «Si hagués de destacar alguna cosa de La Salle seria el seu equip humà»

 • 30 de noviembre de 2021

Parlem amb l’Anna Munteis, responsable multilingüe de La Salle Premià de Mar.

Ets la responsable multilingüe del centre. Explica’ns en què consisteix aquest càrrec?

Aquestes són les tasques de la responsable multilingüe que hem establert a l’escola:

 • Reunions amb direcció per establir estratègies d’actuació. Ens reunim setmanalment o quinzenalment. En aquestes reunions prioritzem les tasques establertes en el projecte que tenim com escola multilingüe,  coordinant els recursos de manera que tot allò que ens proposem es dugui a terme. De vegades apareixen nous reptes que ens venen de fora i decidim si els durem a terme durant el curs vigent o bé en propers cursos.
 • Responsable amb direcció de l’elaboració i revisió PEM: anualment elaborem un pla d’actuació que garanteix la realització de les tasques que ens defineixen com a escola multilingüe. Trimestralment el revisem afegint noves tasques o redefinint les actuals.
 • Coordinació CEM. A l’escola hem creat una comissió (CEM – comissió escola multilingüe) formada per docents de les diferents etapes. Entre d’altres tasques la comissió s’encarrega de:
 • Difusió i dinamització  d’activitats multilingüe com: dinàmica de Xmas Jumper i crackers per Nadal, St Patrick’s Day, teatre en anglès, creació English Corner…
  • Coordinació i motivació d’activitats AICLE entre les 3 etapes.
  • Coordinació i difusió de les proves Oxford per acreditar nivell d’anglès (per a tota la comunitat educativa).

La responsable multilingüe també s’encarrega de:

 • Elaboració registre de reunions comissió. Cada cop que ens reunim elaborem l’acta amb els diferents acords que hem arribat i els nous punts a tractar en la propera reunió. L’elaboració d’aquesta acta és responsabilitat de la responsable multilingüe.
  • Suport juntament amb direcció dels membres de la comissió.
 • Coordinació projectes i propostes fora de la comissió en relació al PEM.

Dins el pla d’actuació hi ha tasques que quedem fora de la comissió (CEM) com per exemple: el diploma DUAL, les extraescolars que fem d’anglès, immersió lingüística a Irlanda a inicis de curs, difusió i proposta de formacions en llengua estrangera per als docents i PAS, registre i actualització del nivell de llengües estrangeres dels docents i PAS, coordinació circulars famílies … La responsable multilingüe juntament amb direcció també ha de coordinar aquests projectes i propostes.

Els idiomes cada vegada prenen més importància a l’escola, què oferiu a La Salle Premià i com treballeu cada idioma?

A l’escola treballem 3 idiomes: anglès, alemany i francès.

Anglès

A part de les hores establertes pel currículum, a cada etapa fem altres activitats utilitzant aquesta llengua.

Educació Infantil:

 • S’incorpora aquesta llengua en les rutines del matí (un dia en cada llengua).
 • Es posen dibuixos o contes en anglès.
 • L’àrea de psicomotricitat a EI5 es fa en anglès

Educació Primària:

 • A partir de 4t de primària es posa la data a la pissarra en anglès
 • En els cursos NCA tenim unes hores “PROJECT” on al llengua vehicular és l’anglès.
 • En els cursos no NCA fem Science  –  experiments de ciències.
 • A 4t, 5è i 6è l’ àrea de Visual i Plàstica es fa en anglès (AICLE)
 • Es fa una activitat de teatre en anglès

Educació Secundària:           

 • S’utilitza l’anglès com a llengua vehicular quan es treballa l’alemany.
 • Es fa una activitat de teatre en anglès amb l’objectiu de presentar-nos al concurs “Trinity College London”.
 • 3r ESO  fa l’emprenedoria en anglès.

Alemany

Els nostres alumnes a partir de 1r de secundària fins a 4t fan una hora d’alemany a la setmana, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Francès

Els nostres alumnes a  3r de secundària poden fer francès com a optativa.

Altres activitats relacionades amb les llengües:

A part d’això els alumnes tenen la possibilitat de:

 • Inscriure’s al diploma DUAL: el diploma DUAL dona la possibilitat als nostres alumnes d’obtenir la titulació de batxillerat americà. Es pot realitzar a partir de 2n de secundària i es realitza online fora de l’horari escola. Han de realitzar 6 assignatures que podran cursar durant 2, 3 o 4 anys depenent de l’opció escollida per l’alumne. El paper de l’escola és oferir un referent que s’encarrega de mantenir contacte amb les famílies, professorat americà, seguiment (no acadèmic) i suport dels alumnes.
 • Presentar-se a les proves d’acreditació de nivell d’anglès (Oxford): a partir de cicle superior de primària,  els alumnes poden presentar-se a les proves Oxford per acreditar el seu nivell d’anglès. L’escola també ofereix extraescolars d’anglès orientades a obtenir el nivell per superar aquestes proves.
 • Realitzar un viatge d’immersió lingüística a Irlanda: a partir de cicle superior de primària, els alumnes poden apuntar-se a un viatge a Irlanda (a inicis de setembre) per tal de millorar el seu anglès. Allà estaran en famílies i combinaran classes d’anglès amb diferents sortides.

Quin balanç en fas dels teus anys a La Salle?

El balanç és positiu. Si hagués de destacar algun aspecte, sens dubte, seria el seu equip humà.

Respon en format breu:
– Un llibre: difícil de respondre però si hagués de triar-ne un seria “El Senyor dels Anells” de J.R.R. Tolkien
– Una pel·lícula: una de les últimes que he vist “Dune”.
– Una ciutat:  Edinburgh.

– Un poble: Falkland, Escòcia.

– Un plat o aliment? El fuet.
– Què és el que més t’agrada fer en el teu temps lliure: llegir, veure sèries, dibuixa