El professorat de La Salle es forma en GodlyPlay

  • 1 de octubre de 2021

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) ha arribat a les aules d’Infantil i Primària dels centres de La Salle Catalunya.

Un mètode pedagògic propi que situa a l’alumne al centre de l’aprenentatge. Aquest canvi repercuteix en totes les àrees d’ensenyament, entre elles, la Religió, que està desplegant el mètode GodlyPlay.

Aquest canvi ve lligat a la formació constant del nostre professorat, amb l’objectiu de garantir la qualitat a l’hora d’impartir la metodologia. Aquest setembre, en dues edicions, s’han format en GodlyPlay trenta-cinc professors/es de les nostres escoles, i encara tenim programades tres edicions més al llarg d’aquest curs 2021-22.

GodlyPlay és un mètode basat en principis del mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia. L’aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l’expressió artística i el joc.