La Salle Reus estrena una nova aula a Educació Infantil per desenvolupar-hi el Godly Play

  • 30 de noviembre de 2021

Aquestes darreres setmanes, a La Salle Reus s’ha estat remodelant una aula de l’edifici d’Educació Infantil per començar a treballar un dels projectes que planteja l’NCA, el Godly Play.

Però, què és el Godly Play? Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L’enfocament del Godly Play els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions. L’aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l’expressió artística i el joc.

Així doncs, a través del Godly Play es plantegen certes qüestions universals de transcendència i s’afronten problemes que són comuns per a la gent en general com ara la solitud, la llibertat, la mort o la recerca del sentit.

L’objectiu d’aquesta metodologia, que es basa en els principis Montessori, és ensenyar als infants a usar el llenguatge cristià amb la finalitat que siguin més conscients de la presència misteriosa de Déu a les seves vides.

En aquest sentit, a l’escola s’ha adaptat una aula que conté prestatgeries plenes de materials que els nens poden utilitzar. Són objectes que representen i fan que cobrir vida les imatges del llenguatge religiós. Durant les sessions, els nens i el narrador (professor principal) s’asseuran a terra en cercle per emfatitzar molts dels aspectes d’estar junts en comunitat.