La 9a edició del concurs LSdreams ja té guanyadors

  • 10 d'abril de 2019

*La imatge correspon als guanyadors del 2018*

La 9a edició del concurs LSdreams ja té guanyadors. El concurs, iniciativa de La Salle Universities i obert a estudiants pre‐universitaris de centres lasal∙lians d’Europa i Orient Mitjà, d’entre 16 i 20 anys, ha premiat propostes d’Espanya, Portugal, Turquia, Egipte i Palestina. Destaca especialment La Salle Bilbao, que ha guanyat en dues categories, el Primer premi i el premi ASSEDIL. L’objectiu principal dels premis és motivar la inclusió dels valors ètics en el desenvolupament de projectes d’investigació que millori el seu entorn social. Els projectes guanyadors tracten temes com la seguretat per a motoristes, seguretat digital, energies renovables, integració social, serveis socials i salut i benestar.

L’objectiu del concurs és també fomentar entre els joves la sensibilitat i la capacitat de reflexió al voltant de les implicacions morals i ètiques en les cinc àrees de coneixement proposades per l’organització. Els projectes presentats han de pretendre la millora del seu entorn més proper, sent projectes innovadors de recerca i desenvolupament en els àmbits d’arquitectura, enginyeria, salut, gestió empresarial i ciències de la vida i la Terra.

En l’edició d’aquest any, el concurs ha atorgat sis primers premis, un premi ASSEDIL, un premi extraordinari LSdreams i sis ACCESIT.

– En l’àrea de Projecte Col∙laboratiu, es va determinar atorgar el Primer premi i premi Extraordinari al grup ULTRAVISION dels centres Sant‐Michel Fransiz Lisesi, d’Istanbul (Turquia) i a La Salle Beit Hanina de Jerusalem (Palestina).

Dins de la mateixa categoria de projecte, s’ha atorgat un ACCESSIT a l’equip Highway to Health dels centres: La Salle Barcelos de Barcelos (Portugal) i La Salle Palència (Espanya).

– En l’àrea d’Enginyeria, es va determinar atorgar el Primer premi al grup del col∙legi La Salle Barcelos (Portugal) pel projecte “Body Bubble”. Aquest projecte consisteix en un vestit inflable de cos complet per a motociclistes, que proporciona protecció a tot el cos i s’activa en mil∙lisegons, prevenint lesions i la mort.

D’altra banda, el jurat ha atorgat un ACCESSIT al grup del Collège Saint‐Marc d’Alexandria (Egipte) pel seu projecte “SQRband: Virtual Smart Keychan”. El projecte es basa en la creació d’un clauer digital segur emmagatzemat en una polsera o un altre dispositiu electrònic.

– En l’àrea d’Arquitectura el jurat ha atorgat el Primer premi al grup del col∙legi St. Joseph Fransiz Lisesi d’Istanbul (Turquia) pel seu projecte: “Zephyr wall”. Aquest projecte es basa en una paret d’aleta connectada a un convertidor que transforma l’energia cinètica del vent i l’energia solar en electricitat.

A més, el jurat ha atorgat un ACCESSIT al grup de La Salle Beit Hanina (College des freres‐ Beit Hanina) de Jerusalem (Palestina), pel seu projecte “Syning”. El projecte té com a objectiu documentar, dibuixar, investigar i proposar un pla de desenvolupament d’un edifici antic perquè sigui modern, ecològic, generador d’energia i beneficiós per a la seva comunitat.

– En l’àrea de Gestió Empresarial, el Primer premi i el premi ASSEDIL ha caigut sobre el grup de La Salle Bilbao (Espanya), pel projecte “Franquiciado Social Empathy site”. Un projecte que se sustenta sobre dues bases: una xarxa d’acollida i de suport socioeducatiu, per tal de garantir una correcta inclusió de l’arribada de famílies noves als centres…

A més, el jurat ha decidit concedir el ACCESSIT en la mateixa categoria al grup del col∙legi San Juan Bautista de Los corrales de Buelna (Espanya), pel seu projecte “Eficiencia en el departamento de RRHH”. Un projecte que pretén trobar una alternativa eficient econòmicament, i quepermeti al departament de RRHH encarregar‐se de tasques que realment atorguin més valor afegit a l’empresa.

– En l’àrea de Salut, es va determinar atorgar el Primer premi al grup del col∙legi La Salle Jerusalem (Palestina), pel seu projecte “Eduevolution”.

A més, el jurat ha atorgat un ACCESSIT en la mateixa categoria al grup del col∙legi La Salle Cordoba (Espanya), pel seu projecte “Acercando fronteras”. Aquest projecte consisteix en la creació d’uns quadernets en tres idiomes: espanyol,nanglès i francès que seran enviats a diferents països subdesenvolupats. Basats en informació d’higíene bàsica i exercicis o jocs beneficiosos per a la salut física.

– En l’àrea de Ciències de la Vida i la Terra el Jurat ha determinat atorgar un Primer premi al grup del col∙legi Saint‐Marc d’Alexandria (Egipte), pel seu projecte “Phytoépuration”. Aquest projecte es basa en utilitzar bacteris naturals en el sistema d’arrels de les plantes per purificar l’aigua.

D’altra banda, el jurat ha atorgat un ACCESSIT al grup del col∙legi La Salle Bilbao (Espanya), pel seu projecte “Natura”. Un projecte creat per l’alumnat, per convertir el seu col∙legi en un agent de canvi, un col∙legi resilient a la seva ciutat, per a col∙laborar amb la construcció d’una ciutat per a les persones: espais amb bona qualitat de l’aire, escassos nivells de soroll i sense illes de calor. És un projecte integrador i inclusiu.

Els equips guanyadors, en cadascuna de les àrees de coneixement proposades per l’organització, han viatjat a Roma els dies 25, 26, 27 i 28 d’abril de 2019 per recollir el premi.