Joves La Salle Catalunya celebra la RAJOLA 2021

  • 30 de novembre de 2021

El passat 14 de novembre es celebrà a La Salle Gràcia, l’Assemblea General Ordinària (RAJOLA) de Joves La Salle Catalunya. L’assemblea és on es fa memòria de l’any, es validen els estats de comptes i també s’aproven les línies d’acció pel següent curs (2021-22) així com els pressupostos.

Vam estar molt contents de poder-la celebrar de manera presencial, ja que feia dos anys que no s’havia pogut fer així. Es va aprovar la memòria de l’any passat i les línies d’acció d’aquest any, es va renovar el càrrec de presidència i tresoreria. Agrair la tasca feta als càrrecs sortints: Judith Martin i Eva Peregrina i donar la benvinguda a les noves incorporacions: l’Andrea Gutiérrez com a presidenta, Sandra Mendoza com a tresorera i s’afegeix com a vocal la Paula Salguero. El total d’assistència fou de 80 persones de 6 grups diferents de l’entitat.