La Salle Figueres, primer centre gironí que puja al tercer esglaó de la piràmide PIPE cap a l’excel·lència plurilingüe

  • 18 de Febrer de 2020

La Comissió de Valoració del Pla de Plurilingüisme Educatiu –  PIPE – ha atorgat a La Salle Figueres l’ascens al tercer nivell 3P (Potenciació Plurilingüe) de la piràmide plurilingüe. Els bons resultats obtinguts tant en participació com en certificació de l’alumnat i professorat en llengües estrangeres ha facilitat aquest avenç. La comissió destaca l’aposta del centre per l’ensenyament d’idiomes a través dels diversos projectes d’idiomes i CLIL, les auxiliars de conversa, els intercanvis i estades a l’estranger i l’Escola d’Idiomes que ha instaurat l’escola en horari extraescolar, on l’alumnat treballa adequadament per assolir un bon domini de llengua anglesa des d’infantil fins a ESO i de la llengua francesa i/o alemanya a partir de primària. Aquest curs, a més, s’han assolit els requisits pel que fa a nombre d’alumnes i professors que han certificat el seu nivell d’anglès a través dels exàmens oficials de Cambridge English. Per tot això l’escola ha fet el salt en l’esglaó cap a la consolidació com a escola d’excel·lència en l’ensenyament de llengües estrangeres.

Escola multilingüe

La Salle Figueres és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el francès a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

Els estudis internacionals Acadèmica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda el títol de Batxillerat català que acredita la finalització dels estudis secundaris i per l’altra el títol de High School americà.

L’escola s’imparteixen en anglès les matèries de ciències naturals des de primària fins a segon de secundària i la matèria de ciències socials als darrers dos cursos de secundària.

Els alumnes de l’escola poden certificar els títols de Cambridge. A La Salle disposem d’auxiliars de conversa i realitzem testos anuals de coneixement d’anglès.

A més, es complementa l’oferta educativa amb intercanvis i experiències lingüístiques a França, Regne Unit i Holanda.

Escola d’idiomes

L’Escola d’Idiomes La Salle Figueres –Activa és l’acadèmia de llengües del col·legi la Salle Figueres que proporciona l’oportunitat als alumnes d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats interactives i participatives.

L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral.

Els alumnes poden certificar els títols de Cambridge.