L’NCA revoluciona les classes de matemàtiques

  • 29 d'octubre de 2021

La Salle Torreforta explica la seva experiència amb l’NCA i les matemàtiques:

Aquest any, amb l’entrada de l’NCA a l’àrea de matemàtiques,  estem fent unes activitats molt emocionants, molt manipulatives i ben divertides.

En aquest context busquem treballar els conceptes i procediments relacionats amb la competència matemàtica, des de la perspectiva del SABER. És un context adequat per a desenvolupar el Principi Pedagògic CONSTRUCCIÓ DEL PENSAMENT, estimulant la utilització de destreses i rutines que capacitin l’alumnat per a la interiorització de coneixements i procediments relacionats amb la competència matemàtica.

Estem dotant als alumnes d’una sèrie de processos o pràctiques matemàtiques que permetin a l’alumnat donar un ús funcional als continguts matemàtics, a més d’un aprenentatge significatiu.

De quina manera ho fan ells doncs ?

Aprenen amb el cos, amb els rekenrek, amb les rectes, amb els policubs, amb les figures plantes, amb cintes mètriques i amb tot el que està al seu abast.

A 1r, el primer projecte NCA Benvinguts a la selva, els nens i nenes hem treballat diferents formes geomètriques. Hem aprofitat l’espai del pati per reproduir-les amb el nostre cos i el dels nostres companys/es. A més a més amb els policubs, les figures planes i el rekenrek anem adquirint els coneixements de forma molt vivencial.

A 2n posem en pràctica,  utilitzant policubs i fitxes  els nostres coneixements de la unitat, desena i centenes. Amb la cinta mètrica aprenem a mesurar i amb els figures planes i les sèries fem moure el cervell a tota velocitat.

A 3r,  Els nens i les nenes estem aprenent, l’ordre dels nombres i la recta numèrica d’una manera molt lúdica i manipulativa! Hem creat la nostra pròpia recta numèrica fins al 100.

Amb la metodologia d’NCA, estem gaudint de molts materials que són útils pel nostre aprenentatge.