Català Español
93 418 35 00

L’Educació Secundària Obligatòria es compon de quatre cursos acadèmics que van de les edats dels 12 als 16 anys. En aquesta etapa, els alumnes consoliden els hàbits d’estudi i treball autònom, a més de desenvolupar les capacitats d’elecció adequades de cara a futurs estudis i/o incorporació al món laboral.

  • Acompanyament i orientació a través d’un seguiment acadèmic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.
  • Innovació i tecnologia com a pilars fonamentals per adaptar els alumnes als avenços tecnològics i l’evolució de l’entorn. Posem a disposició de l’alumnat l’equipament necessari per aconseguir-ho.

Programes pedagògics propis d’ESO

  • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar el contacte amb les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.
  • Projecte FAIG: continuació de la innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) en l’aprenentatge a la secundària. Es treballa en projectes d’investigació en petits grups per millorar l’entorn i la societat.
  • Projecte Hara: educació per a la interioritat i la incorporació del silenci a les vides dels alumnes. Ajuda a identificar i tractar les emocions per aprendre a escoltar-se i actuar amb reflexió i compromís
//lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/eso.jpg