Català Español
93 418 35 00

La Llar d’Infants és el primer cicle d’Educació Infantil i comprèn les edats d’entre 0 a 3 anys. En aquesta etapa atenem al desenvolupament del moviment, el control corporal i les primeres manifestacions de comunicació. També introduïm les pautes elementals de convivència, les relacions socials i el descobriment de l’entorn.

El segon cicle d’educació infantil comprèn les edats de 3 a 6 anys i els cursos de P3, P4 i P5. En aquesta etapa procurem que l’infant descobreixi el seu entorn i construeixi la seva pròpia conducta de sensibilització i comportament. A Infantil també es consoliden i amplien les capacitats d’aprenentatge:

  • Aprendre a ser i actuar de forma autònoma seguint uns hàbits i normes socials.
  • Aprendre a fer, observar i pensar, així com sintetitzar, comunicar i participar amb iniciativa.
  • Aprendre a conèixer, pensar i raonar en un entorn on es promou i fomenta la diversitat.
  • Aprendre a conviure respectant les normes i tradicions culturals.

Programes pedagògics propis d’Infantil

  • Programa Ulisses: desenvolupa i estimula les intel·ligències (DESTÍ) en aquesta primera etapa.
  • Programa Lector: estimula la capacitat lectora, la motivació i el gust per la lectura. 
  • Projecte Hara: permet el coneixement interior per aprendre a respirar, reflexionar i relaxar el cos.
  • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.
//lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/infantil.jpg