Català Español
93 418 35 00

L’educació primària integra sis cursos acadèmics entre les edats dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa, l’escola és l’escenari de l’aprenentatge, les relacions i els descobriments. Treballem les competències bàsiques, els elements culturals, les capacitats individuals i motrius, l’expressió oral, l’escriptura i el càlcul.

//lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/primaria.jpg
  • Eduquem per a la vida assegurant el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a través de coneixements històrics, culturals, geogràfics i lingüístics. Amb aquestes eines, promovem la participació dels infants en la construcció i l’aprenentatge de l’entorn que els rodeja.
  • L’escola com a espai de convivència adaptada a l’entorn i les capacitats de l’alumne. Fomentem la integració i l’esperit crític oferint una educació basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
  • Relació família - escola entesa com un binomi compartit entre pares, mares i docents per establir una col·laboració activa en la formació dels infants.

Programes pedagògics propis de Primària

  • Programa Ulisses: desenvolupa i estimula les intel·ligències (DESTÍ) en aquesta primera etapa.
  • Programa Lector: estimula la capacitat lectora, la motivació i el gust per la lectura.
  • Projecte Hara: permet el coneixement interior per aprendre a respirar, reflexionar i relaxar el cos.
  • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.