Sant Francesc Coll i Sant Joan Baptista de La Salle ja llueixen la seva imatge a la Parròquia de Montcada

  • 31 d'octubre de 2022

El passat diumenge 23 d’octubre la comunitat parroquial de Montcada es va vestir de festa.

En diàleg amb Mn Joan Herrero, rector de Montcada, les  Germanes Dominiques de l’Anunciata i els Germans de La Salle van col·locar dins del temple parroquial una imatge dels seus Fundadors, St. Francesc Coll i St Joan Baptista de la Salle.

Posar les imatges de Fundadors en una parròquia es recordar als qui s’acosten que la força interior de les persones, la confiança en Déu i en la perseverança en un projecte i uns valors  són el millor fonament per establir una institució dedicada en cor i ànima a l’educació de la infància i la joventut.

En el sermó, i tot comentant l’Evangeli del dia, se’ns convidà a mirar el rostre de les persones que teníem a dreta i esquerra, per veure, que en el món hi ha diversitat.

Ben mirat aquest és el sentit de l’educació cristiana, fonamentar els nostres projectes educatius en els valors de l’Evangeli amb l’estil i carisma dels nostres respectius fundadors i respectar la diversitat dels nostres alumnes en la seva manera d’interioritzar i autorrealitzar-se amb tot el viscut a l’escola.

St Francesc Coll i St Joan de la Salle, més enllà de dues imatges, dos models a conèixer i interioritzar.

Gnes Dominiques de l’Anunciata- FEDAC Montcada GG de La Salle.  La Salle Montcada