Maria Gomà Bernadó: «La docència és una vocació i una passió que em fa créixer dia a dia com a persona»

  • 29 de abril de 2021

Parlem amb Maria Gomà Bernadó, professora de l’ESO, responsable de Faig, Emprenedoria i APS de La Salle Tarragona.

Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta de poder participar en aquesta entrevista.

Has hagut de viure com a docent una situació tan complicada com la que ha estat la provocada per la Covid-19. Com creus què s’ha vist afectat l’ensenyament?
L’ensenyament ha hagut de reinventar-se en un espai molt breu de temps. Ningú estava preparat per afrontar una situació tan difícil com la que estem vivint. Tanmateix, tot i les dificultats amb què ens hem trobat, crec que la nostra escola ha sabut estar a l’altura de les circumstàncies i continuar impartint un ensenyament de qualitat durant cada mes de confinament del curs anterior. I configurar un protocol anti-Covid sòlid i segur, que ha permès continuar aquest curs amb les classes presencials amb relativa normalitat i combinar-les amb les online quan ha estat necessari.

Com us heu aconseguit adaptar a aquests canvis?
Gràcies a la bona gestió de tot l’Equip Directiu i la coordinació de tot el claustre de professorat, hem aconseguit fer de la nostra escola una escola segura. L’Equip Directiu ha elaborat un exhaustiu i detallat protocol anti-Covid que s’ha aplicat metòdicament en tot moment. S’han format grups estables de convivència i s’ha dut a terme, i es continua fent, un meticulós sistema de neteja, desinfecció i ventilació dels espais. Entre alguns exemples de les moltes mesures que es van donar a conèixer tant als alumnes com a les famílies a principi de curs, hi ha l’obligació de l’ús de mascareta en tots els espais de l’escola, l’obligació de rentar-se les mans en entrar i en sortir de l’aula amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic instal·lats a totes les aules, l’habilitació d’una “Aula Covid” per aïllar possibles casos positius, la regulació de la circulació de persones per tot l’espai del centre, la ventilació de les aules cada hora, etc.

Ets la responsable del projecte de Faig, Emprenedoria i APS. En què consisteix?
Tant a Faig, que es desenvolupa a 1r i 2n d’ESO, com a Emprenedoria de 3r i Aprenentatge-Servei de 4t es desenvolupen competències transversals de l’àmbit personal i social, com ara la competència d’autonomia, la iniciativa personal, l’emprenedoria i la competència d’aprendre a aprendre.

A 1r i 2n d’ESO, l’assignatura de Faig s’estructura en dues parts, que es desenvolupen paral·lelament al llarg de tot el curs. Una part consisteix que els alumnes desenvolupin mini-projectes: projectes interdisciplinaris i de curta durada. L’altra part consisteix en el coneixement i la pràctica del mètode IDEAR, una metodologia de resolució de problemes. S’anomena IDEAR perquè aquesta paraula està formada per la primera lletra de cada una de les cinc fases: Identificar, Definir, Examinar, Actuar i Resultats. El mètode s’assoleix completament al llarg dels dos cursos i consta d’un seguit d’«eines»: six & six, brainstorming, boxes, worrywillie, ishikawa, graella de selecció, diagrama de Gantt i diagrama de Pert. A més, gràcies a l’aplicació d’aquest mètode no només aprenen a resoldre problemes, sinó que també aprenen a organitzar-los i a estructurar-los en una memòria, de manera que adquireixen les competències necessàries per a realitzar treballs escrits de qualitat i promoure el seu esperit crític.

Pel que fa a Emprenedoria de 3r d’ESO es du a terme el disseny d’un projecte empresarial que constitueix un espai de desenvolupament de la mateixa personalitat, relacionat amb una activitat de caràcter emprenedor, que pot esdevenir un espai al servei del mateix creixement personal i professional. També ha de tenir en compte la responsabilitat social i el sentit ètic. La matèria d’Emprenedoria també incideix en el desenvolupament d’habilitats en gestió i organització: la planificació adequada del que es vol fer, tot tenint en compte una sèrie de condicions i prenent decisions, en un entorn concret, i ha de ser prou flexible per adaptar-les quan sigui necessari. Els continguts s’endrecen en tres blocs: un primer, que fa referència a l’autoconeixement i l’itinerari formatiu; el segon, que fa referència a la iniciativa emprenedora i el projecte d’empresa; i el tercer bloc fa referència a la planificació financera.

I quant a l’Aprenentatge Servei que es treballa a 4t d’ESO, la nostra escola l’entén com a una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’Aprenentatge Servei és una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l’APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d’elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l’adquisició d’aprenentatges. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

Així doncs, en els quatre cursos, aquestes matèries permeten avançar en aplicar un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, el lideratge, l’assumpció de responsabilitats i la creativitat.

Acaba la frase: Per a mi la docència és…
La docència és una vocació i una passió que em fa créixer dia a dia com a persona. Per a mi no és tan important impartir uns coneixements, en el meu cas llengua, sinó formar les noves generacions en uns valors i una empatia que els converteixi en ciutadans amb un futur brillant. Des del meu punt de vista un bon docent no ha de limitar-se a transmetre només coneixements, sinó que ha de ser capaç de transmetre emocions, ha de vibrar a l’aula i ha d’estar convençut que la seva professió és la millor del món. Per això, cal llevar-se cada dia amb un somriure, amb la il·lusió d’anar a impartir una tasca imprescindible en la nostra societat, i més en els temps que corren.

Crec que el docent ha de saber impartir els seus coneixements tenint en compte la interdisciplinarietat d’avui en dia i, sobretot, ha d’intentar esbrinar les inquietuds dels alumnes: què els interessa, què els preocupa i què els fa patir. Aquesta és l’única manera que l’escola pugui ajudar-los a créixer com a persones.