Una alumna de La Salle Montcada guanya un dels Premis Recerca Jove del Departament de Recera i Universitats de la Generalitat

  • 31 de marzo de 2022

Els Premis Recerca Jove tenen per objectiu fomentar l’esperit científic del jovent.

Sara Barragán, alumna que l’any passat cursava 2n de Batxillerat a La Salle Montcada, ha guanyat un dels Premis Recerca Jove del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, amb el seu Treball de Recerca, que porta per títol ‘Anàlisi de l’autoestima en els adolescents i la seva incidència en el desenvolupament acadèmic’

El Treball de Recerca de Barragán, que és de l’àmbit de les humanitats i a l’àrea de coneixement de Psicologia, és un dels 78 Treballs de Recerca premiats, d’entre els 185 presentats. Amb el premi, a banda de rebre un diploma acreditatiu, rebrà un premi en metàl·lic de 850€.

Aquesta és la quarta vegada que un alumne de Batxillerat de La Salle Montcada es premiat en aquest certament, que se celebra des de fa 39 anys.

Explicació del Treball de Recerca

L’objecte d’aquesta investigació és l’autoestima relacionada amb els adolescents i la incidència que tenen en el desenvolupament acadèmic.

L’autoestima és un tema sempre actual en l’àmbit de la psicologia, és present durant tota la vida dels éssers humans, però on més es manifesta la seva importància és a l’adolescència, i per això és molt important intentar que els adolescents es vulguin i es valorin a ells mateixos. Per aquest motiu i per pensar en dirigir la meva formació universitària cap al camp de la psicologia s’ha decidit tractar aquest tema.

Per a la investigació s’ha necessitat documentar-se en pàgines web, llibres i vídeos. S’ha treballat amb una mostra de 430 adolescents de mida i representativa, amb edats compreses entre els 11 i els 18 anys, dels dos gèneres i diferents cursos de secundària per poder corroborar o refutar la informació adquirida anteriorment. També s’han aplicat les tècniques psicoterapèutiques que s’exposaran més endavant per comprovar si són eficaces o no.

La recollida d’informació per ser analitzada a la part aplicada és de tipus quantitativa ja que s’ha emprat un qüestionari i l’escala d’autoestima de Rosenberg i s’ha fet amb les fórmules estadístiques d’excel .

Els resultats obtinguts apunten que hi ha relació entre l’autoestima dels adolescents i les diferents variables biogràfiques i acadèmiques, entre ells el gènere, curs, modalitat de batxillerat, mitjana de qualificacions, fer educació emocional o no, etc. L’aplicació de tècniques terapèutiques s’ha mostrat eficaç per augmentar el nivell d’autoestima.