Gestió de les emocions a l’etapa d’Educació Infantil

  • 28 de febrero de 2024

La gestió de les emocions és fonamental per al desenvolupament integral dels infants. És essencial ajudar-los a reconèixer, expressar i regular les seves emocions per tal de desenvolupar unes correctes habilitats socials, millorar la seva manera de relacionar-se amb els altres i aprendre a gestionar conflictes.

L’educació emocional en l’etapa d’educació infantil és clau a l’hora d’assentar les bases del seu benestar intrapersonal i interpersonal. Des de La Salle Montcada, ens donen algunes tècniques que es poden utilitzar per ajudar els nens/es a gestionar les seves emocions.  

6 tècniques emocionals:

  1. Reconèixer i expressar: motivar als nens/es a reconèixer i expressar els seus sentiments, com la tristesa, alegria o enuig, a través d’activitats que els permetin imitar expressions facials i situacions.  
  1. Comunicació i afecte: promoure espais de diàleg bidireccional, mostrar-los afecte i fomentar una comunicació encoratjadora.
  2. Joc simbòlic: jugar a representar situacions quotidianes pot ser una eina molt útil per tal d’explorar la realitat de l’infant.
  3. Jocs cooperatius i comunitaris: permetre’ls participar en jocs cooperatius per a desenvolupar un sentit de pertinença a un grup. 
  4. Reflexió a través d’històries: les històries i contes els permetin reflexionar sobre les emocions i com afrontar-les. A més, permeten anticipar situacions i planificar possibles actuacions. 
  5. Tècniques d’autocontrol emocional: emprar tècniques com «la tortuga», o l’ús de “mantres” per a ajudar-los a comprendre i gestionar les seves emocions. 

Beneficis que aporta treballar les emocions

És important que els més petits/es aprenguin a donar resposta a les seves emocions, així com a què en siguin conscients. Si els acompanyem a identificar-les, comunicar-les i posar-les en ordre, afavorirem el seu equilibri emocional, reforçant d’aquesta manera la seva autoestima i les habilitats socials, entre d’altres.

Així doncs, tots els agents socialitzadors de la vida de l’infant són importants en aquest procés, la participació de la família, de l’escola, del grup d’iguals i l’entorn proper, és essencial per promoure una relació sana amb les seves emocions.