Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 de octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Tecnologies i infància: consells per fer un ús responsable

 • 23 d’octubre de 2023

Avui en dia l’ús de les tecnologies forma part de les nostres rutines. Els videojocs, les xarxes socials, les sèries i pel·lícules en línia, arriben a ser una causa de preocupació i discordança entre pares/mares i fills/es. És per això, que ja des de petits se’ls ha d’inculcar una sèrie d’hàbits saludables perquè no s’aïllin amb les tecnologies i aprenguin a relacionar-se i compartir amb altres infants. S’ha d’intentar trobar un equilibri. Des de La Salle Manresa, ens donen una sèrie de recomanacions per saber gestionar l’ús de les tecnologies amb els més petits.

Beneficis i riscs de l’ús de les tecnologies:

No tots els nens i nenes tenen accés igualitari a la tecnologia, la qual cosa fa créixer les diferències entre uns i altres, és el que s’anomena escletxa digital.  

A continuació s’exposen els beneficis i riscs en els infants.  

Beneficis: 

 • La tecnologia permet accedir molt més fàcilment a la informació, la qual cosa pot ajudar, per exemple, a aprendre sobre un tema determinat o a buscar solucions a situacions que estiguin vivint.  
 • La tecnologia ha canviat el procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants. Aquests, esdevenen més autodidactes i poden aprendre entre ells. També pot resultar més motivador.  
 • Els nens i nenes més introvertits poden relacionar-se amb altres a través d’aplicacions digitals.  
 • Existeixen aplicacions d’aprenentatge molt eficients. 

Riscs: 

 • Els infants accedeixen a internet cada vegada a una edat més avançada i poden accedir a informació no adequada per a la seva edat.  
 • Augmenta el risc d’explotació i abús infantil.  
 • Es pot donar el ciberassetjament.  
 • Pot provocar addicció.  
 • Pot provocar problemes de socialització. 
 • Un ús abusiu de les noves tecnologies abans dels dos anys d’edat pot derivar en problemes d’aprenentatge i de salut.  
 • El seu ús pot provocar alteracions del son infantil.  

Recomanacions per un bon ús de les tecnologies:

 1. Cal escollir els dispositius electrònics, així com els continguts adequats a l’edat de cada nen o nena. Els experts recomanen que fins als tres anys s’intenti evitar l’ús de pantalles i a partir dels quatre anys s’han d’anar introduint les tecnologies progressivament, sempre amb la supervisió d’un adult i fomentant moments d’oci allunyats de les pantalles.
 2. Cal limitar l’horari i establir unes normes d’ús, sempre intentant buscar un equilibri entre el temps de connexió amb el temps fora de les pantalles.
 3. Cal fomentar l’ús dels dispositiusen espais comuns, d’aquesta manera es pot veure quin ús en fan i detectar possibles actituds inadequades.
 4. Cal ensenyar-los a ser crítics davant la gran quantitat d’informació a la qual estan exposats. No tot el que trobem a les xarxes és fiable. Així com, cal advertir-los de la importància de la privacitat i dels perills que poden haver-hi dins la xarxa.  
 5. Cal ser coherent amb el que es fa i el que se’ls hi exigeix. Si vosaltres feu un bon ús de les tecnologies, ells acabaran adquirint els mateixos hàbits que els  vostres. 

Importància de trobar un punt mig

Per trobar un balanç, primer ens hem de preguntar què els hi pot aportar als nostres fills i filles l’ús de les tecnologies, tenint en compte els beneficis i riscs que poden tenir. A partir d’aquí, marcarem les normes per fer-ne un bon ús.

Cal ser molt curosos a l’hora d’establir les normes i els límits, i trobar aquest punt mig per tal d’inculcar-los un ús responsable.