Una alumna de La Salle Montcada premiada per la UAB

  • 13 de junio de 2022

Alicia Giménez de la Rubia, alumna de 2n de Batxillerat de La Salle Montcada, ha estat guardonada en el 19è Premi Argó 2022 que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a treballs de recerca de batxillerat, en la categoria d’Humanitats.

El seu treball porta per títol: Creació d’un chatbot per als clients d’una pizzeria: El paper dels lingüistes en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

L’anunci dels Premis i Mencions i el seu lliurament s’efectuarà el dimecres 29 de juny de 2022 a les 16 hores a la Sala d’actes de l’edifici del Rectorat al Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Resum del treball

L’avenç de la Intel·ligència Artificial ha originat importants canvis que han impactat no només en els processos de producció, sinó també en la vida quotidiana de les persones.

La lectura de l’article Los lingüistas que enseñan a leer, hablar y escuchar a las máquinas, del diari El País, va despertar el meu interès, com estudiant d’humanitats, cap a una disciplina que fins aquell moment no coneixia: la lingüística computacional.

El problema que ens plantegem és com i de quina manera intervenen els professionals humanístics en aplicacions, projectes i processos de la lingüística computacional i de la Intel·ligència Artificial. Els assistents de veu, els traductors, els chatbots o agents conversacionals…són algunes de les aplicacions en que tenen un paper important els lingüistes; trencant així amb la idea encara força arrelada en la societat que aquest és un camp exclusiu de la tecnologia.

D’acord amb alguns objectius de la recerca s’ha optat per una metodologia qualitativa basada en l’observació documental i les entrevistes a dues expertes en la matèria per a la seva anàlisi posterior.

Per experimentar amb el rol d’un lingüista computacional, i aconseguir l’objectiu últim de la recerca, s’ha creat una pàgina web d’una pizzeria per a poder integrar l’Alex, el meu chatbot d’assistència que, a través de les frases d’entrenament introduïdes, intenta donar resposta a les possibles consultes dels clients.

Podem concloure que els estudis d’humanitats són rellevants, que tenen sortides professionals interessants en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial i que les empreses sol·liciten persones formades en aquest àmbit. Tanmateix, els permet treballar en equips multidisciplinaris trencant així la barrera entre ciències i lletres.

Les expertes consultades posen en valor, sobre la base de la seva experiència, el fet que la lingüística computacional pot ajudar a disminuir la bretxa digital que hi ha en el món tecnològic en quant a la feminització d’un camp força masculinitzat.

El chatbot, amb la finalitat que sigui útil per a la vida real, els clients d’una pizzeria, és un canal de comunicació en línia, sempre disponible i proper al client. El chatbot, entrenat amb 198 frases que configuren el seu vocabulari per a 38 intencions, pot millorar l’eficiència (fa la seva tasca amb la menor quantitat de recursos) i l’eficàcia (assoleix l’objectiu esperat) del procés d’atenció a l‘usuari.