Oferta educativa

A La Salle la persona és el més important. Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa. Fem un seguiment acurat dels infants i joves, així com de les seves famílies, i comptem amb un Servei d’Orientació Psicopedagògica. També oferim altres activitats d’idiomes, esportives, de convivència i de lleure.

Comunitat educativa

Junts i per associació. A La Salle responem a les necessitats educatives dels nens i joves en cooperació. Apostem per una proposta pedagògica centrada en l’alumne i basada en la pastoral i un equilibri entre la tradició i la innovació.

Compromesos amb la multiculturalitat i la realitat social, impulsem la Xarxa d’Obres Educatives, formada per centres educatius, obres socioeducatives i universitats.