Pastoral

Les obres lasal·lianes són una escola per a la vida, centrada en la persona de l’alumne. El seu projecte educatiu s’organitza a partir del principi de l’establiment d’unes relacions adequades amb el seu entorn, amb les persones, amb la societat, amb la natura.

La Pastoral de les obres educatives La Salle té com a objectiu el creixement de la vida interior de les persones, l’obertura a la transcendència i la proposta del missatge de Jesús de Natzaret en el món d’avui, que condueixen a un estil de vida definit i a una visió del món en clau cristiana.

La Pastoral lasal·liana com a projecte, proposa i potencia en el seu projecte els valors de fe, fraternitat i servei, a través de l’apropament, la personalització, l’acompanyament i atenció als necessitats, partint de l’humanisme cristià i dels valors de l’Evangeli.

La Pastoral lasal·liana com a projecte, proposa i potencia en el seu projecte els valors de fe, fraternitat i servei, a través de l’apropament, la personalització, l’acompanyament i atenció als necessitats, partint de l’humanisme cristià i dels valors de l’Evangeli.

El gran desafiament de la Pastoral rau en la capacitat d’oferir l’experiència de sentit i de trobada. El repte està en proposar-la com a mètode, camí per arribar a una finalitat. En aquest model de Pastoral, els gestos i els testimonis primen sobre el discurs i la paraula.

La Pastoral, més que transmetre la fe en una societat i a subjectes que ja no l’entenen, té com a objectiu proposar la fe. Cal situar la proposta de fe dins el marc de la comprensió del món d’aquells a qui ens dirigim i de la seva societat. No des del discurs sinó des del contagi i del testimoniatge personal i comunitari

Malgrat que l’acció pastoral és integradora, global i transversal en la nostra acció educativa, podem identificar uns àmbits de referència que organitzen la nostra tasca pastoral:

  • Pastoral educativa, ensenyament religiós escolar i catequesi.
  • Educació en la interioritat - projecte hara.
  • Educació i promoció de la justícia, solidaritat i pau. La salle solidària.
  • Cultura vocacional, tutories i acompanyament personal.
  • Pastoral juvenil – joves la salle.

La Comunitat Espurnes d’Emmaús, que es troba al cinquè pis de La Salle Gràcia, ofereix espais per a joves i adults que vulguin seguir creixent, trobar-se, conviure, pregar i aprofundir en els valors lasal·lians.