Català Español
93 418 35 00
//lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/joves-lasalle.jpg

A les escoles de La Salle Catalunya, hi ha diversos grups juvenils de voluntariat dedicats a l’educació en el lleure: grups juvenils lasal·lians, esplais i agrupaments escoltes i guies. Ofereixen a infants i joves propostes fora de l’horari escolar tot contribuint a completar la seva educació formal, cosa que representa un valor afegit per a l’escola.

A través del joc, el projecte, el contacte amb la natura, el servei, la convivència i el progrés personal, els animadors, monitors o caps es troben amb els infants i joves una vegada per setmana, proposant-los tot tipus d’activitats, sortides de cap de setmana i colònies o campaments de cara les vacances d’estiu.

Grups Joves La Salle

https://lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Aquests grups formen part de l’Associació Joves La Salle Catalunya’, conegut com Joves La Salle. Aquesta xarxa, creada l’any 1990, pretén agrupar els diversos grups i oferir-los un espai d’intercanvi que impliqui i cohesioni els joves a través d’uns valors compartits, fe, fraternitat i servei, tot potenciant la sinèrgia entre els grups i afavorint la seva tasca educativa i de transformació social.

Per això organitza anualment diverses trobades a nivell de tot Catalunya, com són la trobada de cap de setmana “La Clau”, la celebració de la Pasqua Jove durant la Setmana Santa, la Pujada a Peu a Montserrat i La Rajola, l’Assemblea de l’entitat.
A nivell del Districte ARLEP (La Salle d’Espanya i Portugal), Joves La Salle, i els grups i joves que en formen part, s’engloben a Salle Joven. I a nivell internacional, igual que a casa nostra, els joves, des de la seva activitat i realitat, s’integren sota el paraigües d’un moviment juvenil lasal·lià mundial, el Consell de Joves Lasal·lians com a motor.

Llistat de grups

https://lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Associació de Joves La Salle. Contactejoves@lasalle.cat

Zona Nord

Zona Centre

Zona Sud