A les escoles de La Salle Catalunya, hi ha diversos grups juvenils de voluntariat dedicats a l’educació en el lleure: grups juvenils lasal·lians, esplais i agrupaments escoltes i guies. Ofereixen a infants i joves propostes fora de l’horari escolar tot contribuint a completar la seva educació formal, cosa que representa un valor afegit per a l’escola.

A través del joc, el projecte, el contacte amb la natura, el servei, la convivència i el progrés personal, els animadors, monitors o caps es troben amb els infants i joves una vegada per setmana, proposant-los tot tipus d’activitats, sortides de cap de setmana i colònies o campaments de cara les vacances d’estiu.

Grups Joves La Salle

Aquests grups formen part de l’Associació Joves La Salle Catalunya’, conegut com Joves La Salle. Aquesta xarxa, creada l’any 1990, pretén agrupar els diversos grups i oferir-los un espai d’intercanvi que impliqui i cohesioni els joves a través d’uns valors compartits, fe, fraternitat i servei, tot potenciant la sinèrgia entre els grups i afavorint la seva tasca educativa i de transformació social.

Per això organitza anualment diverses trobades a nivell de tot Catalunya, com són la trobada de cap de setmana “La Clau”, la celebració de la Pasqua Jove durant la Setmana Santa, la Pujada a Peu a Montserrat i La Rajola, l’Assemblea de l’entitat.

A nivell del Districte ARLEP (La Salle d’Espanya i Portugal), Joves La Salle, i els grups i joves que en formen part, s’engloben a Salle Joven. I a nivell internacional, igual que a casa nostra, els joves, des de la seva activitat i realitat, s’integren sota el paraigües d’un moviment juvenil lasal·lià mundial, el Consell de Joves Lasal·lians com a motor.

Llistat de grups

Associació de Joves La Salle. Contacte[email protected]

Zona Nord
Zona Centre
Zona Sud