El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

En constant anàlisi i renovació per part del nostre equip d’experts. Oferim un mètode propi que integra diversos programes i projectes pedagògics a la nostra oferta educativa. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d'Aprenentatge

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

Infantil Primària ESO Batxillerat Cicles formatius Universitat

Infantil

La Llar d’Infants és el primer cicle d’Educació Infantil i comprèn les edats d’entre 0 a 3 anys. En aquesta etapa atenem al desenvolupament del moviment, el control corporal i les primeres manifestacions de comunicació. També introduïm les pautes elementals de convivència, les relacions socials i el descobriment de l’entorn.

Centres Preescolar La Salle Catalunya

El segon cicle d’educació infantil comprèn les edats de 3 a 6 anys i els cursos de P3, P4 i P5. En aquesta etapa procurem que l’infant descobreixi el seu entorn i construeixi la seva pròpia conducta de sensibilització i comportament. A Infantil també es consoliden i amplien les capacitats d’aprenentatge:

 • Aprendre a ser i actuar de forma autònoma seguint uns hàbits i normes socials.
 • Aprendre a fer, observar i pensar, així com sintetitzar, comunicar i participar amb iniciativa.
 • Aprendre a conèixer,pensar i raonar en un entorn on es promou i fomenta la diversitat.
 • Aprendre a conviurerespectant les normes i tradicions culturals.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Infantil

 • Acollida:Treballem l’acollida als esdeveniments de cada dia. Moment per acollir l’alumne i per interessar-nos pels qui estan o falten.
 • Projecte: Treballem des de l’emoció el SABER i SABER FER. Aprenem continguts i compartim els nostres aprenentatges.
 • Entorn de nivell: Treballem des de la comprensió el SABER i SABER SER. Espai per comunicar, comprendre, connectar o descobrir des de la Fe el nostre entorn.
 • Entorn entre nivell: Treballem el que sabem ser compartint experiències. Moment per gaudir jugant, per aprendre des de la CREAtivitat.
 • Tancament: Treballem la reflexió del que hem fet. Moment per revisar, avaluar, celebrar i acomiadar-nos.

Centres Infantil La Salle Catalunya

Primària

L’educació primària integra sis cursos acadèmics entre les edats dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa, l’escola és l’escenari de l’aprenentatge, les relacions i els descobriments. Treballem les competències bàsiques, els elements culturals, les capacitats individuals i motrius, l’expressió oral, l’escriptura i el càlcul.

 • Eduquem per a la vidaassegurant el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a través de coneixements històrics, culturals, geogràfics i lingüístics. Amb aquestes eines, promovem la participació dels infants en la construcció i l’aprenentatge de l’entorn que els rodeja.
 • L’escola com a espai de convivència adaptada a l’entorn i les capacitats de l’alumne. Fomentem la integració i l’esperit crític oferint una educació basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
 • Relació família – escolaentesa com un binomi compartit entre pares, mares i docents per establir una col·laboració activa en la formació dels infants.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida: És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari: És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller: És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte: És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament: És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Centres Primària La Salle Catalunya

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria es compon de quatre cursos acadèmics que van de les edats dels 12 als 16 anys. En aquesta etapa, els alumnes consoliden els hàbits d’estudi i treball autònom, a més de desenvolupar les capacitats d’elecció adequades de cara a futurs estudis i/o incorporació al món laboral.

 • Acompanyament i orientació a través d’un seguiment acadèmic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.
 • Innovació i tecnologia com a pilars fonamentals per adaptar els alumnes als avenços tecnològics i l’evolució de l’entorn. Posem a disposició de l’alumnat l’equipament necessari per aconseguir-ho.

Programes pedagògics propis d’ESO

 • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar el contacte amb les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.
 • Projecte FAIG: continuació de la innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) en l’aprenentatge a la secundària. Es treballa en projectes d’investigació en petits grups per millorar l’entorn i la societat.
 • Projecte Hara:educació per a la interioritat i la incorporació del silenci a les vides dels alumnes. Ajuda a identificar i tractar les emocions per aprendre a escoltar-se i actuar amb reflexió i compromís.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Secundària. Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Centres ESO La Salle Catalunya

Batxillerat

El Batxillerat està compost per dos cursos acadèmics, entre les edats dels 16 i els 18 anys. Aquesta etapa és escollida pels alumnes i, per tant, l’objectiu de La Salle és aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida a través d’una educació integral i humana.

 • Acompanyament i orientació que permeti consolidar uns bons hàbits d’organització i temps d’estudi a través de tutories personalitzades. L’alumnat obtindrà una formació humana de qualitat i disposarà de tots els mitjans tecnològics i pedagògics.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Batxillerat. Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge.

Centres Batxillerat La Salle Catalunya

Cicles formatius

La nostra oferta de cicles formatius aposta per un ensenyament basat en l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació al món actual. L’ús de les tecnologies de la informació, el treball en xarxa i la vinculació universitària i empresarial constitueixen la nostra aposta per un aprenentatge pràctic, professional i de qualitat.

 • Tutoria i orientació per guiar l’alumnat en l’aprenentatge de professionals amb llarga experiència en el món de l’empresa. La figura del tutor els ajudarà a treure el màxim profit dels seus estudis i a orientar-los en el seu futur professional.
 • Pràctiques en empreses capdavanteres de diversos sectors. La formació en centres de treball facilita als alumnes la transició i el coneixement del món laboral posant en pràctica l’aprenentatge adquirit a l’aula.
 • Borsa de treball a tots els centres de formació professional, disponible pels nostres alumnes, on podran buscar feina al finalitzar els seus estudis. Tanmateix, podran accedir a la borsa de treball de La Salle – Universitat Ramon Llull.
 • Servei d’Assessorament en la Formació Professional, capaç d’obtenir una diagnosi personalitzada de les possibilitats formatives I promoció professional d’un determinat cicle formatiu.

*Segons el full de ruta establert, està previst que el curs 23-24 arribi l’NCA a les aules de Cicles Formatius. Els programes pedagògics propis d’aquesta etapa s’integraran als moments d’aprenentatge. 

Cicles formatius La Salle Catalunya

Universitat

La Salle Campus Barcelona és sinònim d’innovació, creativitat i emprenedoria. Els nostres estudis (graus,  màsters i doctorats) d’enginyeria, direcció d’empreses i arquitectura, prioritzen la dimensió total de la persona, els seus valors i la seva realització humana i professional, sobre la pura transmissió de coneixements.

La Salle és membre fundador de la Universitat Ramon Llull i un referent de l’educació universitària a nivell mundial. Formar part d’una xarxa internacional fa potenciar la mobilitat entre els nostres estudiants. Això els permet continuar els seus estudis o realitzar les pràctiques d’empresa a l’estranger amb el suport del Servei de Relacions Internacionals. A més, col·laborem amb més de 500 empreses capdavanteres en les que l’alumnat pot realitzar les pràctiques dels seus estudis, en les quals l’alumnat pot participar en projectes reals.

Estudis universitaris La Salle Catalunya