El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

Es renova constantment amb programes pedagògics propis que completen la nostra oferta educativa, com el programa Destí o el Hara. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

La Llar d’Infants és el primer cicle d’Educació Infantil i comprèn les edats d’entre 0 a 3 anys. En aquesta etapa atenem al desenvolupament del moviment, el control corporal i les primeres manifestacions de comunicació. També introduïm les pautes elementals de convivència, les relacions socials i el descobriment de l’entorn.

El segon cicle d’educació infantil comprèn les edats de 3 a 6 anys i els cursos de P3, P4 i P5. En aquesta etapa procurem que l’infant descobreixi el seu entorn i construeixi la seva pròpia conducta de sensibilització i comportament. A Infantil també es consoliden i amplien les capacitats d’aprenentatge:

 • Aprendre a ser i actuar de forma autònoma seguint uns hàbits i normes socials.
 • Aprendre a fer, observar i pensar, així com sintetitzar, comunicar i participar amb iniciativa.
 • Aprendre a conèixer, pensar i raonar en un entorn on es promou i fomenta la diversitat.
 • Aprendre a conviure respectant les normes i tradicions culturals.
Programes pedagògics propis d’Infantil
 • Programa Ulisses: desenvolupa i estimula les intel·ligències (DESTÍ) en aquesta primera etapa.
 • Programa Lector: estimula la capacitat lectora, la motivació i el gust per la lectura. 
 • Projecte Hara: permet el coneixement interior per aprendre a respirar, reflexionar i relaxar el cos.
 • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.

L’educació primària integra sis cursos acadèmics entre les edats dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa, l’escola és l’escenari de l’aprenentatge, les relacions i els descobriments. Treballem les competències bàsiques, els elements culturals, les capacitats individuals i motrius, l’expressió oral, l’escriptura i el càlcul.

 • Eduquem per a la vida assegurant el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a través de coneixements històrics, culturals, geogràfics i lingüístics. Amb aquestes eines, promovem la participació dels infants en la construcció i l’aprenentatge de l’entorn que els rodeja.
 • L’escola com a espai de convivència adaptada a l’entorn i les capacitats de l’alumne. Fomentem la integració i l’esperit crític oferint una educació basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
 • Relació família – escola entesa com un binomi compartit entre pares, mares i docents per establir una col·laboració activa en la formació dels infants.
Programes pedagògics propis de Primària
 • Programa Ulisses: desenvolupa i estimula les intel·ligències (DESTÍ) en aquesta primera etapa.
 • Programa Lector: estimula la capacitat lectora, la motivació i el gust per la lectura.
 • Projecte Hara: permet el coneixement interior per aprendre a respirar, reflexionar i relaxar el cos.
 • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.

L’Educació Secundària Obligatòria es compon de quatre cursos acadèmics que van de les edats dels 12 als 16 anys. En aquesta etapa, els alumnes consoliden els hàbits d’estudi i treball autònom, a més de desenvolupar les capacitats d’elecció adequades de cara a futurs estudis i/o incorporació al món laboral.

 • Acompanyament i orientació a través d’un seguiment acadèmic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.
 • Innovació i tecnologia com a pilars fonamentals per adaptar els alumnes als avenços tecnològics i l’evolució de l’entorn. Posem a disposició de l’alumnat l’equipament necessari per aconseguir-ho.
Programes pedagògics propis d’ESO
 • Eduenginy: aproximació a la robòtica com a activitat per desenvolupar l’STEAM i motivar el contacte amb les ciències, la tecnologia, el pensament estratègic, l’art i les matemàtiques.
 • Projecte FAIG: continuació de la innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) en l’aprenentatge a la secundària. Es treballa en projectes d’investigació en petits grups per millorar l’entorn i la societat.
 • Projecte Hara: educació per a la interioritat i la incorporació del silenci a les vides dels alumnes. Ajuda a identificar i tractar les emocions per aprendre a escoltar-se i actuar amb reflexió i compromís

El Batxillerat està compost per dos cursos acadèmics, entre les edats dels 16 i els 18 anys. Aquesta etapa és escollida pels alumnes i, per tant, l’objectiu de La Salle és aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida a través d’una educació integral i humana.

 •  Acompanyament i orientació que permeti consolidar uns bons hàbits d’organització i temps d’estudi a través de tutories personalitzades. L’alumnat obtindrà una formació humana de qualitat i disposarà de tots els mitjans tecnològics i pedagògics.

La nostra oferta de cicles formatius aposta per un ensenyament basat en l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació al món actual. L’ús de les tecnologies de la informació, el treball en xarxa i la vinculació universitària i empresarial constitueixen la nostra aposta per un aprenentatge pràctic, professional i de qualitat.

 • Tutoria i orientació per guiar l’alumnat en l’aprenentatge de professionals amb llarga experiència en el món de l’empresa. La figura del tutor els ajudarà a treure el màxim profit dels seus estudis i a orientar-los en el seu futur professional.
 • Pràctiques en empreses capdavanteres de diversos sectors. La formació en centres de treball facilita als alumnes la transició i el coneixement del món laboral posant en pràctica l’aprenentatge adquirit a l’aula.
 • Borsa de treball a tots els centres de formació professional, disponible pels nostres alumnes, on podran buscar feina al finalitzar els seus estudis. Tanmateix, podran accedir a la borsa de treball de La Salle – Universitat Ramon Llull.
 • Servei d’Assessorament en la Formació Professional, capaç d’obtenir una diagnosi personalitzada de les possibilitats formatives I promoció professional d’un determinat cicle formatiu.

La Salle Campus Barcelona és sinònim d’innovació, creativitat i emprenedoria. Els nostres estudis (graus,  màsters i doctorats) d’enginyeria, direcció d’empreses i arquitectura, prioritzen la dimensió total de la persona, els seus valors i la seva realització humana i professional, sobre la pura transmissió de coneixements.

La Salle és membre fundador de la Universitat Ramon Llull i un referent de l’educació universitària a nivell mundial. Formar part d’una xarxa internacional fa potenciar la mobilitat entre els nostres estudiants. Això els permet continuar els seus estudis o realitzar les pràctiques d’empresa a l’estranger amb el suport del Servei de Relacions Internacionals. A més, col·laborem amb més de 500 empreses capdavanteres en les que l’alumnat pot realitzar les pràctiques dels seus estudis, en les quals l’alumnat pot participar en projectes reals.