Gemma Padilla: “En aquest camí del present i del futur és quan ens ho juguem tot”

  • 1 d'octubre de 2019

Parlem amb Gemma Padilla, Delegada de Pedagogia i Innovació de La Salle Catalunya sobre el present i el futur de l’àmbit pedagògic a La Salle.

Quin és l’estat pedagògic actual de La Salle?

La Salle, amb 300 anys de tradició educativa treballa des de la perspectiva de fidelitat creativa, on cal educar el futur amb coneixements actuals i saviesa del passat. En aquest camí del present i del futur és quan ens ho juguem tot.

La neurociència, les bases psicopedagògiques de l’aprenentatge, les noves metodologies, la tecnologia ens ha ajudat a crear el Nou Context d’Aprenentatge.

Què entenem pel Nou Context Aprenentatge?

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és més que una metodologia, és un marc pedagògic i pastoral, coherent amb la legislació educativa actual i alhora amb identitat pròpia, que presenta una innovadora proposta organitzativa, metodològica i avaluativa, que atorga sentit ple a l’educació de la persona, al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament. Conscients que la identitat personal es construeix de forma integral, l’NCA considera explícitament a la persona en totes les seves dimensions: emocional, cognitiva, corporal, social i emocional.

I com aterren aquests tres conceptes a l’aula?

La proposta NCA, es recolza en la creació d’escenaris didàctics on l’alumnat i els altres membres de la comunitat educativa són actors que protagonitzen el seu propi aprenentatge, experimentant no només el coneixement sinó també la relació, l’emoció, la seva vida interior i la vinculació entre l’ésser i l’actuar.

Així, l’NCA es fonamenta sobre els principis pedagògics i paràmetres didàctics que poden col·locar l’alumnat en el centre d’aprenentatge, proposen a l’educador com a guia i mediador d’aquest procés, i a les famílies com a agent actiu participant en ell.

Quan serà una realitat l’NCA als centres de La Salle, hi ha un calendari marcat?

Sí, tenim un full de ruta. Ara mateix s’està fent, de manera experimental, a Primària a La Salle Torreforta. Seguint aquest full de ruta, que garanteix la millor implantació, l’NCA anirà arribant totes les aules de La Salle.