La Salle Girona, primer centre de Catalunya en aconseguir una Aula Confuci

  • 30 d'abril de 2019

El govern de la Xina, a través d’una institució Hanban adscrita al seu Ministeri d’Educació, ha signat un conveni de col·laboració amb La Salle Girona per a disposar d’una Aula Confuci. Amb aquest acord, es consolida el projecte educatiu iniciat el 2010 per tal d’incorporar el xinès a l’escola.

Amb aquesta signatura La Salle Girona es converteix en la primera escola de Catalunya, i una de les molt poques de la resta de l’Estat, que tindrà una Aula Confuci al centre.

Les Aules Confuci són un programa de l’Oficina Central d’Instituts Confuci-Hanban que permet als col·legis i universitats tenir acompanyament d’un Institut Confuci per desenvolupar i enfortir un programa d’ensenyament de xinès mandarí. També gestiona la realització dels exàmens oficials de xinès HSK i YCT.