La Salle Palamós reconeguda pel Departament d’Educació

  • 8 d'abril de 2019

El Departament d’Educació ha reconegut La Salle Palamós per la seva innovació pedagògica pel programa “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

El programa Avancem, impulsat el curs 2016-17 pel Departament d’Educació, té per objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi una competència plurilingüe sòlida, que n’afavoreixi el creixement acadèmic i la inserció laboral futura.

La Salle Palamós ha estat un dels centres de Catalunya que ha desenvolupat aquest programa a proposta del Departament d’Educació. Una proposta que arribava després de la feina feta al centre en matèria de l’aprenentatge de les llengües.

I és que ja el 2009-10, La Salle Palamós, quan va definir el perfil d’alumne que volien a final de l’etapa de Primària, va posar èmfasi en les competències lingüístiques. Per això mateix, els cursos següents el professorat de l’escola es va formar en Aprenentatge Integrat de continguts i Llengües Estrangeres i van començar a impartir l’àrea de Medi Natural i Social en anglès (Science), a banda de les hores curriculars d’anglès.

Una proposta que va significar el primer pas de l’actual Pla Estratègic d’Escola Plurilingüe de La Salle Palamós. D’altra banda, el curs 2014-15 el centre va incorporar el Termòmetre Lingüístic a Infantil, que permet avaluar el nivell de competència lingüística dels alumnes al final de l’etapa d’Infantil.