La V AMEL del Sector Catalunya traça el camí a seguir dels pròxims 4 anys

  • 8 d'abril de 2019

El Sector Catalunya celebrava la V AMEL els passats 4 i 5 d’abril a l’Auditori de La Salle Bonanova

La V AMEL del Sector Catalunya arrencava el passat dijous 4 d’abril a l’Auditori de La Salle Bonanova, amb la inauguració d’Aleix Gabarró, Sotsdirector General d’Ordenació Curricular del Departament d’Educació; el Pare Enric Puig, Secretari General d’Escola Cristiana de Catalunya; i del Germà José Román Pérez, Visitador Titular del Districte ARLEP.

Després de les paraules de tots tres, en què coincidien en la importància d’innovar a l’escola, d’adaptar-nos en el món en què vivim i de la Missió de les escoles cristianes, l’Equip d’Animació del Sector (EAS) va presentar les línies d’acció i les accions de cadascun dels àmbits.

Uns objectius que, durant la tarda de dijous, els diferents Grups de Treball van treballar en profunditat, i després van ser sotmesos a votació de manera genèrica.

La jornada de divendres es va centrar en les votacions específiques de cadascuna de les accions, així com de la constitució del CMEL.

En aquest cas cal destacar que els assembleistes van decidir que el Germà Joan Carles Jara serà representant dels Germans a la CMEL. Els directors Víctor Neila, David Berdala i Jordi Gibert van ser els directors que van rebre més vots per a formar part del Consell. I, finalment, Alícia Fernández i Marta Galligó també formaran part del CMEL després de ser les dues assembleistes amb més vots.

Pel que fa a les accions aprovades, destaca la rebuda positiva de la implantació de l’NCA a les diferents obres educatives. Una implantació que es farà seguint el full de ruta marcat, però tenint en compte la realitat de cada obra.

Des de Formació i Identitat s’han marcat el fet de garantir l’acompanyament a totes les persones noves a la Institució. Un acompanyament en què el Carisma Lasal·lià i el Caràcter Propi dels Centres no hi falti.

Des de Pastoral s’han proposat accions per garantir l’impuls i la coordinació de la Pastoral en cadascuna de les obres. Accions que permetin als Equips de Pastoral de cada centre desenvolupar correctament la seva tasca així com per l’impuls de la Pastoral Juvenil i Joves dins La Salle Catalunya.

Des de l’àmbit d’Organització, s’han acordat diverses accions. Entre elles destaca la intenció que l’Equip d’Animació del Sector (EAS) promogui acords per adaptar-se a les noves necessitats educatives i socioeconòmiques del Sector.

Finalment, des de l’àmbit de Gestió s’ha acordat el fet que des de l’Equip de Recursos del Sector s’implantarà eines i processos per millorar l’eficiència i eficàcia de les Obres del Sector.

La V AMEL del Sector Catalunya finalitzava passades les 18.00 h de la tarda després que, Jordi Jover, Director de la Xarxa d’Obres Educatives del Sector Catalunya, el Germà Jesús Félix Martínez, Director de la Xarxa d’Obres Educatives del Districte ARLEP, i el Germà José Román Pérez, Visitador Titular, adrecessin unes paraules encoratjadores als assembleistes.

Paraules d’agraïment cap a l’EAS de La Salle Catalunya, cap als Consellers que entren i els que surten, per la feina feta i per la feina que faran.

Mireu algunes imatges de la V AMEL del Sector Catalunya: