Llombart: “La comunitat educativa havia de fer un pas endavant i donar a les famílies tot allò que esperen d’una escola”

  • 30 de juny de 2020

Parlem amb Carles Llombart, professor i Cap d’Estudis de Secundària de La Salle Figueres

Acabem un curs del tot excepcional, quina valoració en fas?
El curs va començar amb un canvi en la Direcció a la nostra escola. Després d’una gran tasca, el Sr Jordi Gibert ens va deixar per encarar el repte de dirigir La Salle Bonanova. Per a nosaltres ha estat, és i serà un referent. Amb molta valentia i empenta el Sr Juanjo Rodríguez va assumir la Direcció de la nostra escola de Figueres. Li hem d’agrair moltíssim el fet que fes aquest pas endavant ple d’il·lusió i coratge. Per tant els inicis personalment es van centrar a assumir les noves responsabilitats i en conèixer a fons les noves funcions. Un cop agafat el ritme, ens va sorprendre la nova situació viscuda en el darrer tram de curs.
Cal recordar que el dia 12 de març vàrem tancar l’escola presencialment i vàrem dissenyar un pla de treball que en principi era per quinze dies. Els fets ens van portar a replantejar-nos la situació i adaptar-la a les noves necessitats dels alumnes, les famílies, el professorat i l’escola. En temps rècord, l’escola telemàtica es va posar en funcionament.
Hem descobert tots plegats la importància de l’escola com a espai d’intercanvi cultural, de coneixement i de relacions socials. La presencialitat a l’escola en temps de confinament s’ha posat més en valor que mai. Aquesta nova experiència viscuda ha fet créixer a tot el col·lectiu de mestres i professors. Ens ha fet aprendre moltes coses, adaptar-nos en temps rècord a una nova metodologia de treball i a valorar per damunt de tot la importància del seguiment acurat dels nostres alumnes tant en l’àmbit acadèmic com sobretot emocionalment. Voldria posar en valor i agrair enormement la feina de tots els mestres i professors i en especial als de l’etapa de secundària de La Salle Figueres. Ens hem centrat més que mai en l’atenció personalitzada a alumnes i famílies. Els companys hi han dedicat molts esforços.

Com heu organitzat el trimestre?
La feina l’hem basat en dos grans pilars; el seguiment de l’alumnat per part de tutors i cotutors i la realització de tasques acadèmiques.
Fer un bon seguiment dels nostres alumnes ha estat sempre el nostre primer objectiu a La Salle Figueres. En temps de confinament, hem volgut tenir contacte i preocupar-nos en tot moment del benestar emocional del nostre alumnat i del seu entorn familiar. Per poder-ho dur a terme els tutors han mantingut ,de forma periòdica, contacte amb alumnes i famílies. En tot moment hem estat atents de qualsevol situació significativa que pogués afectar els nostres alumnes. Les trucades, correus, missatges de whatsapp han estat permanents i constants i ens han ajudat a dur a terme aquest seguiment. Les famílies ens ho han agraït i han sentit en tot moment el nostre escalf i acompanyament.
Pel que fa als aspectes acadèmics, des del primer moment vàrem tenir clar que el nostre entorn de treball ens permetia arribar de manera fàcil a alumnes i famílies. El fet que cada alumne de l’ESO disposi d’un ordinador portàtil ens ha facilitat molt aquesta feina. Calia potenciar les eines que ja disposàvem i incorporar nous recursos que ens permetessin arribar encara més als nois i noies de l’etapa. En aquest sentit el nostre dia a dia s’ha basat en la plataforma Sallenet, on hem penjat tot un conjunt de recursos pedagògics i on els alumnes trobaven la feina pautada dia a dia. Els professors han elaborat contingut competencial, qüestionaris, videotutorials….. També hem incorporat des de la segona setmana de confinament les videoconferències mitjançant l’eina microsoft teams. Aquestes videoconferències ens han ajudat a arribar als alumnes, fer-ne un bon seguiment, resoldre dubtes, plantejar reptes, fer classes i explicar contingut……
El balanç general és força positiu. Ara ens toca la feina d’avaluar totes les eines incorporades i millorar tot allò que sigui possible de cara a possibles nous confinaments.

Quines eines heu utilitzat a l’escola per seguir l’ensenyament des de casa?
Les eines emprades han estat la plataforma Sallenet i tots els recursos que ens ofereix, les videoconferències amb Microsoft teams i la comunicació constant amb famílies i alumnes mitjançant correu i telèfon.

Una de les coses que més ha comentat la comunitat educativa en general és el volum d’hores i l’augment de feina que ha suposat traslladar l’escola a casa. Com ho has viscut tu?
Ha estat un nou repte per a tots plegats. Alumnes, famílies, professors ens hem hagut d’adaptar en temps rècord a la nova metodologia. Començàvem un camí nou, un camí desconegut per tots. Els primers dies van ser de ràpida adaptació. Un cop trobat l’equilibri entre el volum de feina i les hores que volíem que els nostres alumnes dediquessin al seu treball escolar, el ritme d’aprenentatge va ser constant i sostingut en el temps fins a arribar a final de curs. El nombre d’hores de feina ha estat superior però de mica en mica tots els companys han anat agafant agilitat en les noves tecnologies utilitzades i han anat optimitzant el temps utilitzat. Personalment hi he dedicat moltes hores. Considero que ara més que mai la comunitat educativa havia de fer un pas endavant i donar a les famílies tot allò que esperen d’una escola; aprenentatge i seguiment emocional. Sens dubte per a tot el professorat ha suposat un repte. Hi hem invertit molt de temps però sempre pel benestar i el millor per als nostres alumnes.

El cert és que no estàvem preparats per aquesta situació, com valores la resposta que heu donat des del centre?
La situació ens va sorprendre a tots plegats però la vocació del nostre professorat ens ha facilitat molt la fenia i ha fet possible una ràpida adaptació al que la societat ens demanava. La responsabilitat amb el que hem assumit la situació, un bon treball en equip, el permanent contacte amb les famílies i el bon seguiment dels alumnes ha estat la clau. És evident que sense tenir un equip de professors motivat, format, vocacional i entregat tot això no seria possible.
En línies generals estem contents com a escola i com a etapa. Pensem que majoritàriament els nostres alumnes i famílies també ho estan. Hem pogut arribar a tots ells. Tot i això cal fer una anàlisi profunda i al detall de tot plegat per tal de plantejar estratègies de millora que ens permetin afrontar millor situacions semblants.

Destaca una bona pràctica de l’escola.
M’agradaria destacar un cop més, la importància del seguiment tutorial del nostre alumnat.

Què has après d’aquesta situació?
Evidentment hem après la utilització de noves eines i nous recursos digitals. Alguns d’ells han vingut per quedar-se. També hem vist com la societat ara més mai valora la feina que es realitza des de l’escola. Com a membre d’un claustre de professors força nombrós, m’agradaria destacar la importància de treballar en equip i en el fet mantenir-nos ferms en els acords presos.