Coneixem el Projecte Joc de La Salle La Seu d’Urgell

  • 30 d'octubre de 2020

Ja fa tres anys que La Salle La Seu d’Urgell va implantar el Projecte Joc. Una iniciativa que consisteix en introduir el joc a qualsevol etapa educativa, ja que aquesta és una eina complementària per treballar aspectes com la motivació i la creativitat.

La introducció del joc a l’aula té per objectiu treballar l’adquisició de l’aprenentatge i l’estimulació de les àrees cognitiva, emocional i social.

I és que a través d’aquest es pot millorar el rendiment escolar a través del desenvolupament de l’atenció i memòria; permet el desenvolupament d’altres capacitats cognitives;  genera un espai de socialització i inclusió de l’alumnat amb diverses necessitats educatives especials; millorar la motivació dels alumnes envers els aprenentatges, entre d’altres.

Després d’aquests tres anys, des del centre fan una valoració “molt positiva i molt enriquidora”. Tal com destaquen les responsables del projecte a Primària, Montse Graell, i a l’ESO, Meritxell Nieto.

Graell destaca que “mitjançant el joc desenvolupem les nostres capacitats i sobretot aprenem a enfrontar-nos a múltiples situacions i relacionar-nos amb els demés, gestionant les nostres emocions i inclús coneixent-nos millor a nosaltres mateixos/es.

També hi ha continguts que els aprenem amb la gamificació i els nostres alumnes els adquireixen i recorden molt millor”.

Per la seva banda, Nieto afegeix que “el Projecte ha crescut fins al punt que no només treballem el joc dins l’aula (gamificacions, aprenentatge basat en jocs i rol) en les diferents etapes sinó que també oferim una formació externa oberta a tot el professorat de dins i fora de l’escola en el marc del Festival del Joc del Pirineu. El joc, doncs, és molt ben valorat per tots els participants ja que millora la motivació i l’adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge”.