La Salle Catalunya celebra la diada de les Comunitats Lasal·lianes

  • 29 d'agost de 2022

Aquest darrer diumenge d’agost les comunitats lasal·lianes de la zona de Catalunya s’han trobat a La Salle Bonanova per celebrar amb goig i esperança el testimoni de fidelitat dels Germà Victoriano Temprado, 75 anys de professió perpètua, efemèride que no és gaire habitual i els 50 anys de Professió dels Germans Ramon Pascual i Antonio Garcia.

A l’hora del brindis, en el menjador, en nom del tres Germans, el Gmà Victoriano, amb 99 anys ha proclamat el vers de Fray Luis de León “Vida retirada”. 99 anys, però amb memòria d’un jove. Un nodrit grup de 10 lasal·lianes i lasal.lians han renovat el seu compromís d’Associació amb la Missió Educativa lasal.liana, tot un gest d’esperança, el seu compromís per voler mantenir el valor profètic de l’escola cristiana i lasal.liana.

En l’apat de germanor també hem recordat i agraït al Sr. Jordi Jover la seva dedicació, responsabilitat, fermesa i proximitat en la seva missió de director de la Xarxa durant 9 anys i en etapes anteriors delegat de formació lasal.liana i identitat, i molts anys acompanyant a les direccions de Centre en l’ambit laboral. Ara continuarà la seva missió lasal.liana com a director de la Fundació Comtal, l’obra socioeducativa del sector. Resumint, un dia per celebrar la vida, que segueix el seu curs, hem celebrat la fidelitat, l’esperança i el compromís.