La Salle La Seu engega el ‘Projecte Divintech’

  • 14 de novembre de 2022

Des de fa temps La Salle de la Seu d’Urgell treballa la robòtica amb l’alumnat que presenta necessitats educatives especials. Gràcies a la col·laboració de l’Empresa A. MiquelLinde fa dos anys es va poder comprar el robot humanoïde NAO, que entre moltes funcions pot ajudar a infants i joves amb dificultats a fi d’afavorir-ne el desenvolupament, l’assoliment dels aprenentatges, la socialització, etc. Empreses del territori com la companyia elèctrica urgellenca PEUSA també van col·laborar de manera inicial en el projecte.
Actualment s’ha avançat molt en la introducció d’aquest robot a l’escola amb el Projecte Divintech (Diversitat, Inclusió i Tecnologia). Aquest s’ha engegat amb la implicació de la Universitat La Salle Ramon Llull a Barcelona (URL) i el Campus Madrid de la Salle (UAM). La universitat de Barcelona aporta la seva extensa recerca en tecnologia i robòtica educativa social i la Universitat de Madrid incorpora l’experiència en psicopedagogia i pedagogia en TEA.
L’objectiu d’aquest projecte, doncs, és comprovar sota la tesi doctoral d’una estudiant de la Universitat La Salle URL si la introducció del robot MIKA, nom amb què se l’ha batejat, millora les diferents dificultats que presenten els alumnes i les alumnes amb trastorn de l’espectre autista dins la nova metodologia que impulsa la Salle, el Nou Context d’Aprenentatge (NCA).
Fa unes setmanes es va fer una presentació a les famílies del projecte amb molta participació i implicació d’aquestes i també es va poder presentar el projecte al Conseller d’Educació, Josep González Cambray, en el marc de la commemoració del 50è aniversari de l’empresa A. MiquelLinde.
El col·legi, doncs, valora molt positivament aquest projecte en xarxa amb les dues universitats i totes les possibilitats que s’obren en el camp de la investigació i la robòtica social amb l’alumnat TEA dins el Nou Context d’Aprenentatge, NCA, sobretot amb l’objectiu final de poder traslladar el resultat d’aquest estudi a tots aquells centres que ho puguin aplicar amb el seu alumnat.