La Salle Bonanova reconeguda entre els 100 millors col·legis de l’Estat

  • 31 de març de 2022

El diari El Mundo en el seu especial “Los 100 mejores colegios” publicat el 9 de març de 2022, ha tornat a reconèixer La Salle Bonanova com a centre de referència educativa nacional d’entre més d’un miler d’escoles que opten en aquest reconeixement.

Aquest rànquing reconeix La Salle Bonanova com una escola centrada en l’alumne que es regeix per criteris que busquen la qualitat i l’excel·lència educativa, la resposta a les seves necessitats, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb els avenços tecnològics i didàctics més eficaços, centrats en el plurilingüisme, les matemàtiques competencials i la robòtica.

El mes de juny de 2021 tots els alumnes de Batxillerat Nacional van aprovar les PAU i els estudiants de Batxillerat Internacional van assolir unes notes per sobre de la mitjana mundial de referència.

Aquest resultat és el millor reconeixement a la feina ben feta, al compromís amb les persones i el projecte.

Analitzant les dades de l’informe publicat per El Mundo, La Salle Bonanova s’ha situat com a segon centre educatiu de referència de la ciutat de Barcelona, i entre les cinc millors escoles de Catalunya.

Quatre escoles més de La Salle de tot l’Estat han estat incloses dins aquest informe com escoles de referència pel projecte educatiu basat en el nou context d’aprenentatge: La resposta pedagògica que La Salle ofereix a la societat en constant canvi del segle XXI