Quina és la millor edat per donar-li un mòbil al teu fill/a?

  • 15 d'abril de 2024

La gran pregunta sobre l’edat del primer mòbil és un debat que, avui dia, encara persisteix. En general, es recomana donar-los el seu primer mòbil als 12 anys, just quan comencen l’ESO, tot i que cada vegada més els infants demanen tenir-ne un a una edat més precoç, condicionats generalment pel seu entorn, i aquest fet suscita preocupació per a les famílies.

Des del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, ens donen una sèrie de consells i recomanacions per ajudar-nos a encarar de la millor manera aquest tema, sempre tenint en compte a cada nen/a i les seves circumstàncies i necessitats de comunicar-se.   

Consells per un ús responsable del mòbil:

És important establir una sèrie de normes a l’hora de donar-li un telèfon mòbil al nostre fill/a per tal que faci un bon ús. Com ja hem comentat abans, l’edat recomanada pels experts perquè tinguin el seu primer mòbil és de 12 anys.

Així doncs, aquestes són algunes recomanacions per tenir en compte:

  • Maduresa emocional: el nen/a ha de ser capaç de comprendre les responsabilitats associades amb la utilització del telèfon i de gestionar les emocions negatives que puguin sorgir de l’ús d’aquesta tecnologia.
  • Establir uns límits horaris: parla amb el teu fill/a i arribeu a un acord de quant temps el pot arribar a utilitzar.
  • Ensenya-li a fer-ne un bon ús: assegurat que sigui conscient dels perills que hi ha a Internet, de compartir informació personal, així com dels perills que hi ha dins les xarxes socials.
  • Estableix una relació de confiança i comunicació: parleu obertament del que fa mentre està amb el telèfon mòbil, per tal de poder guiar-lo/a i aconsellar-lo/a de la millor manera possible. 
  • Assessorat sobre els filtres parentals: depèn l’edat del menor s’hauran d’aplicar uns filtres o uns altres. És important informar-se bé.
  • Tenir els dispositius electrònics (TV, ordinador, videoconsola, etc.) a un espai comú: si es tenen a un espai comú de la casa, ens pot ajudar a fomentar l’ús responsable i a inculcar-los uns bons hàbits.
  • Comparteix moments de qualitat amb ells/es:  interessar-se pels seus interessos i les seves amistats, i fomentar el pensament crític propi, contribuirà que se sentin segurs i ferms davant d’Internet i les xarxes socials.   

Predicar amb l’exemple

La millor manera d’educar als nostres fills/es a ser responsables amb l’ús dels dispositius intel·ligents, és sens dubte, donant-los exemple. Si ells/es veuen que no estem tot el dia “enganxats” al mòbil i que emplenem el nostre temps en altres activitats, ens agafaran de referència per actuar de la mateixa manera. 

Així doncs, si els animem a passar temps amb els amics i amigues, a augmentar el joc de lleure, a tenir confiança amb ells/es mateixos i a tenir una bona comunicació amb nosaltres, no tindran la necessitat d’evadir-se de la realitat mitjançant el telèfon mòbil.