La Salle Horta repensa el seu pati

  • 31 de maig de 2021

Transformar el pati en un espai inclusiu, on hi hagi cabuda per a l’esport, la intimitat, la relació, la formació i la participació és l’objectiu de La Salle Horta. Per això, durant aquest curs estan realitzant un procés participatiu de remodelació del pati de la seva escola. El seu pati és un espai utilitzat més enllà de les hores escolars i això suposa obrir aquest procés a tots els agents que l’utilitzen per tal d’escoltar les necessitats i els desitjos de tots els seus usuaris.

Després d’haver fet trobades generals amb els clubs esportius de l’escola, les famílies, la Direcció i el professorat, han iniciat un seguit de dinàmiques molt completes elaborades per Arquitectura de contacte-Estol, per tal d’escoltar les voluntats del gruix participatiu més significatiu i també més important: l’alumnat. Durant aquestes sessions, i a mesura que el procés avança en les seves fases,  a les aules de La Salle Horta, l’alumnat de primària, secundària i Batxillerat, parla sobre espais que els agradaria tenir al pati, sobre quines activitats troben a faltar i sobre els valors que els agradaria que hi habitessin, entre d’altres temes importants.

L’objectiu és esbrinar les necessitats i els desitjos de tota l’escola d’una manera col·lectiva i inclusiva per tal de realitzar després les intervencions físiques necessàries i reestructurar els espais del seu pati.