La Salle Catalunya i la Fundació DELARIS-SANGLAS renoven el conveni de col·laboració

  • 29 de juliol de 2022
Jordi Jover (La Salle Catalunya) i Joan Rovira (Cefortem) durant la signatura del conveni

La Salle Catalunya i la Fundació DELARIS-SANGLAS, Centre de Formació de Tecnologies (Cefortem), renovaven el seu acord de col·laboració el passat dijous 28 de juliol.

La vinculació entre les dues institucions es va iniciar el 1947 amb la constitució de la formació professional a Manlleu i ha continuat fins al dia d’avui.

Amb la signatura del nou Conveni es vol continuar enfortint la formació professional i possibilitar un treball continuat, innovador i atrevit amb les noves realitats professionals. La Salle Manlleu realitzarà tots els ensenyaments reglats de FP i la Fundació promourà els ensenyaments professionalitzadors no reglats.

El conveni de col·laboració l’han signat Joan Rovira, President de Cefortem; i Jordi Jover, Director de la Xarxa d’Obres Educatives de La Salle Catalunya.